380.000

bạt che nắng

Mái xếp lượn sóng

360.000
190.000

Cửa lưới chống muỗi

LƯỚI DÁN CỬA CHỐNG CÔN TRÙNG

600.000

Lưới an toàn

LƯỚI AN TOÀN HÒA PHÁT

160.000
-54%
2.600.000 1.200.000
-31%

giàn phơi thông minh

giàn phơi thông minh Ks 980

2.600.000 1.800.000

bạt che nắng

Bạt xếp lượn sóng

-94%
2.600.000 160.000
160.000